Fotoexpositie Wie en de Hanze

Samen iets maken. Deze expositie brengt de kinderen en andere personen in beeld die samen Festival Nemia hebben gecreëerd, in combinatie met foto’s van stegen, poorten en stadsmuren van Hanzesteden Zwolle, Elburg en Kampen.