Erik Sjøholm (Finland) – Glenn: the things we don’t talk about

English below

Toen Erik Sjøholm werd geboren, op dezelfde dag en bijna op dezelfde tijd, pleegde zijn oom Glenn zelfmoord. Waarom? Soms blijven we in het leven achter met niets anders dan een blanco pagina. Het interessante is, wat we ermee doen. Singer-songwriter en verhalenverteller Erik Sjøholm uit Finland duikt diep in zijn eigen mythologie en onderzoekt de verhalen die zijn leven hebben gevormd. Geïnspireerd door oude mythen, kritische twintigste-eeuwse auteurs en hedendaagse singer-songwriters als Regina Spector en Bob Dylan, dompelt Erik zijn publiek onder in een intieme en rauwe live-ervaring van zang en verhaal, om te ontdekken waarom we de dingen doen die we doen. Voertaal: goed verstaanbaar Engels.

Zaterdag – 19:00 Grote theater

Zondag – 17:15 Grote theater

“When I was born, the same day, almost at the same time, my uncle Glenn decided to take his own life. Why? Sometimes in life we are left with nothing but a blank page. The interesting part for me is what we choose to do with it.” Singersongwriter and storyteller Erik Sjøholm from Finland dives deep into his own mythology, exploring the stories that shaped his life. Taking inspiration from ancient myths, critical twentieth century authors and current singersongwriters like Regina Spector and Bob Dylan, Erik invites the audience to an intimate and raw live experience in song and story, to discover why we do the things we do.