Raphael Rodan (Israël) – Me and Mr. Jansen

English below

Deze onderscheiden theatermaker en verhalenverteller buigt tijd en ruimte in zijn one-man storytelling show. Hij opent de wonden van de Tweede Wereldoorlog terwijl hij, zelf een jood, ontrafelt hoe in zijn huis in Amsterdam in 1943 een joods gezin door de SS werd meegenomen en vermoord in Sobibor. Kort na hun verdwijning werd hun huis op naam gezet van meneer Jansen, de kapper van beneden… “Het is een gevoelige zaak om de juiste kapper te vinden. Ik bedoel, iemand die een schaar zo dicht bij je keel houdt, zou iemand moeten zijn die je vertrouwt, of niet? Voertaal: goed verstaanbaar Engels.

Aan welke kant van de geschiedenis we ook staan; wat zou er bij onszelf voor nodig zijn om dát te doen, wat we op het eerste gezicht veroordelen met ons gehele hart? Geregisseerd door Titus Tiel Groenestege.

Zondag/Sunday – 21:45 Grote theater

This award-winning theatre maker and storyteller, based in Amsterdam, bends time and space in his one-man storytelling show. He cuts open wounds of World War Two as he unravels how, in his house in 1943, a Jewish family was taken by the SS and murdered in Sobibor. Soon after, their property moved under the name of Mr Jansen, the barber from below… “It’s a sensitive thing finding the right barber. I mean, someone holding a pair of scissors so close to your throat should be someone you trust, no?”

Whatever side of history we are currently tied to; what would it take for us to do the very same things we condemn with all our hearts? Directed by Titus Tiel Groenestege.