Zo zijn wij als festival duurzaam

Zwolle Unlimited streeft ernaar om met haar evenementen in de top van Nederlands’ duurzame kunst- en cultuurfestivals te komen. De maatregelen die door ons genomen worden kunnen als een ‘best practice’ dienen voor door anderen georganiseerde festivals. Duurzaamheid moet volgens ons gezien worden in de breedste zin van het woord: op de lange duur goed voor alles en iedereen. Inclusiviteit is voor ons dan ook onlosmakelijk verbonden met de term duurzaamheid.

Wij organiseren festivals voor een breed publiek. Door te werken met uiteenlopende prijzen zijn we ook een festival voor iedere beurs. Een belangrijk begin van integratie. Genieten van cultuur gaat samen met het respecteren van de plek en de natuur, de mensen en hun achtergronden.

Samen zorgen voor fijn leefklimaat

Dit doen wij

Duurzaam denken is een vanzelfsprekendheid voor onze organisatie. Het meest voor de hand ligt daar bij ons grondstofgebruik en energiegebruik. Al het eten op onze evenementen is waar mogelijk biologisch geproduceerd en is zoveel mogelijk afkomstig van lokale boeren en producenten. Zo leveren we ook een economische bijdrage aan onze regio en aan de bestaanszekerheid van de bewuste producent en leverancier, en doen we daarmee een bijdrage aan de levendigheid van onze stad.

Vrijwilligers zijn onze festivalhelden

Als maatschappelijke organisatie zijn we afhankelijk van tientallen vrijwilligers. Dit zijn mensen die belangeloos onze evenementen ondersteunen met hun talent, tijd en inzet. Zo’n 160 vrijwilligers dragen hun steentje bij aan de festivals en evenementen van Zwolle Unlimited. Voor de één is het een welkome vrijetijdsbesteding, voor de ander een schenking van talent aan een gewaardeerd initiatief, voor weer een ander een belangrijke manier om mee te doen in onze maatschappij.

Een aantrekkelijke stad en regio

Door cultuur aan te bieden aan onze stad en regio, geven we een leefbaarheidsimpuls die belangrijk is voor het verblijfsklimaat en dus de aantrekkelijkheid van de stad en regio en voor bedrijven en werknemers die zich er willen vestigen. Om voorop te blijven lopen in duurzaamheid is Zwolle Unlimited steeds op zoek naar nieuwe partners. Heb je een idee? Neem dan contact met ons op!

NEEM CONTACT OP