Festival WOEST!

Festivalplatform Zwolle Unlimited is artistiek leider en producent van Festival WOEST!. Met WOEST! wil Zwolle Unlimited het onderwijs vernieuwen met kunst als uitgangspunt. Want kunst zorgt ervoor dat onze verbeelding wordt aangewakkerd. Dat we werelden bedenken die er nog niet zijn. Wie nieuwsgierig is heeft een natuurlijke drive om te gaan onderzoeken, ontwerpen en creëren.  

WOEST ontvangt jaarlijks vierduizend jongeren uit het voortgezet onderwijs en honderden onderwijsprofessionals. Daarmee is WOEST! een aanjager van vernieuwing in het veld van cultuureducatie; een onderwijslaboratorium. Bij WOEST heerst een gezonde chaos waarin jongeren mogen aanklooien en experimenteren. Zo komt het leren vanzelf. WOEST richt zich met nadruk op jongeren uit elke vorm van onderwijs. Stadkamer is penhouder van WOEST!. 

Naar eigen website