Bijna vierduizend leerlingen van VO-scholen uit Zwolle en de hele regio stortten zich de afgelopen week in Festival WOEST in het Ter Pelkwijkpark in Zwolle. WOEST is een onderwijslab, waar andere vormen van leren werden aangeboden. De jongeren leerden skills die ze niet hadden, bezochten performances, ontdekten nieuwe talenten van zichzelf, sprongen in het rond, lagen in een deuk en zelfs vloeide er een traan. Het was een middag vol experimenteren, klooien en vooral: genieten.  

Dit cultuureducatiefestival in Zwolle ontving bovendien op de donderdagavond in de week ook nog ruim vierhonderd onderwijsprofessionals die zich via allerlei sprekers en experiences kennismaakten met vernieuwende en andere vormen van lesgeven.  

Wat is WOEST
WOEST is een project van Stadkamer in nauwe samenwerking met Festivalplatform Zwolle Unlimited. De initiatiefnemers geloven dat kunst en cultuur bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en veerkracht van jongeren én van degenen die hen begeleiden. “We willen jongeren nieuwsgierig maken en prikkelen. Want wie nieuwsgierig is heeft een natuurlijke drive om te gaan onderzoeken, ontwerpen, creëren en leren”, aldus Stadkamer.  

Een dag uit het Woestprogramma
Elk dagdeel kwam een nieuwe groep van een paar honderd leerlingen naar het festivalveld. Eerst kregen de jongeren een performance van workshopleiders met de luchtacrobaten van de groep FeuerWer. Daarna konden ze tweemaal een ‘experience’ naar keuze volgen: de Write- & Sing-a-long-boat, tijdens welke ze leerden songwriten in een bootje; Silent Disco Dance met diverse stijlen, onder leiding van dansdocenten; Urban Arts & Decor, tijdens welke ze levensgroot gingen bouwen en ontwerpen met alles wat ze konden vinden; Foodies – The Kitchen, waar ze food-art maakten én opaten; Expeditie Woest, waar ze team tegen team moesten strijden en hun inventiviteit en samenwerkingsvaardigheden werden uitgedaagd; Freaky Fashion, waar ze mode, 3D skin-art en special effects grime gingen ontwerpen en maken; Escape From Reality, waar ze oefenden in de kunst van het kwijtraken van zichzelf; Hiphop – Beats & Words, waar ze van DJ’s en rappers toffe beats en lyrics leerden maken.  

Nieuwe skills ontwikkelen
Het ging bij alle programmaonderdelen om het leren van nieuwe, andere skills. “WOEST zet kunst, verwondering en ‘zelf doen’ in om de nieuwsgierigheid te voeden en de verbeelding aan te zetten. Daaruit volgt natuurlijkerwijs het leren. Sociale soepelheid, het ontdekken van je vaardigheden, het aangeven van je eigen grenzen, jezelf durven uiten en een ander durven te ontmoeten; zulke belangrijke onderwerpen komen ‘als vanzelf’ voorbij tijdens WOEST”, aldus Stadkamer.  

Apart avondprogramma voor onderwijsprofessionals 

In de WOEST-week werd een aparte avond ingeruimd voor onderwijsprofessionals. Dat de belangstelling voor onderwijsvernieuwing groot is, viel op te maken uit de grote belangstelling. Alle gratis tickets werden gereserveerd. Donderdag 25 mei kwamen ruim vierhonderd medewerkers uit het onderwijs en de cultuureducatie naar WOEST Impuls, dat hen inspireerde en ‘aanzette’ met eigenzinnige denkers en kunstenaars met een verfrissende visie op onderwijs, pedagogiek en didactiek. Sprekers waren onder anderen: Sander Schimmelpenninck, Jan Blake, Luk Dewulf, Panu Hatanpää en Jolien Dopmeijer. Tot laat in de avond werd nog nagepraat en gedanst. 

Samenwerkingsorganisatie   

Samenwerken en verbinden behoren tot de kernwaarden van WOEST. Daarom werkt Stadkamer samen met deskundige spelers uit de Regio Zwolle. Partners zijn: Rijnbrink, de provinciale ondersteuningsorganisatie voor bibliotheken en culturele organisaties, Festivalplatform Zwolle Unlimited die de artistieke leiding en de productie verzorgt, Festival Tussenland die de locatie beschikbaar stelt, en Kunsteducatie Nederland die het dagprogramma leidt. Naast deze strategische samenwerkingen denken en doen veel andere partners mee, zoals leerlingen en docenten van diverse scholen en zelfstandige cultuureducatieprofessionals en creatieve makers.   

WOEST is mede mogelijk gemaakt door:
Stadkamer, Rijnbrink, Festivalplatform Zwolle Unlimited, Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle, Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.