Missie & Visie

Het organiseren en faciliteren van evenementen die bijdragen aan de verbondenheid van mensen onderling en de verbondenheid van mensen met hun leefomgeving. Met als inzet het verhaal achter, en de oorspronkelijkheid van, uiteenlopende kunstdisciplines.

Verhalen – zowel de oeroude overleveringen als de hedendaagse verhalen – vormen ons kompas in het leven en geven richting. Onze verhalen zijn onze wortels en houden ons een spiegel voor. Zo verbinden verhalen mensen van alle leeftijden, culturen en overtuigingen.

ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Is de ANBI een culturele instelling, dan kan deze de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Zwolle Unlimited is aangemerkt als ‘culturele ANBI’.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wij van Zwolle Unlimited weten één ding: verhalen – zowel de oeroude overleveringen als de hedendaagse verhalen – vormen ons kompas in hetleven en geven richting. Zo verbinden verhalen mensen van alle leeftijden, culturen en overtuigingen.