WERELDBEROEMDE
VERHALENFESTIVAL

Het Wereldberoemde Verhalenfestival richt zich op het scheppen van kansen voor jonge kunstenaars. Om zo de stad Zwolle aantrekkelijk te maken als vestigingsklimaat voor al die studenten die afstuderen aan de kunstacademies in de stad. We zijn momenteel bezig met het mogelijk maken van de volgende editie van het Wereldberoemde Verhalenfestival. Zodra hier meer over bekend is kunt u dat hier vinden.